Startsida

Nära havet, i den södra delen av Nynäshamn är det natursköna radhusområdet Sandhamn beläget.


Vårstädning & Årsstämma
Söndag 25 april


Vårstädning kl. 10.00:

Samling vid respektive garage. Tillsammans med våra områdesansvariga kollar vi av vad som behöver göras under dagen.
De som inte vill eller kan vara med just denna dag har möjlighet att på egen hand utföra någon syssla när det passar bättre. Prata i så fall med områdesansvarig i ditt område.


Vi kommer tyvärr inte att ha någon gemensam grillning/fikastund för hela samfälligheten på grund av pandemin.


Årsstämma kl. 14.00:

Vi möts som förra året på övre plan i Trossvägens garage.

Max. 1 person/hushåll får närvara pga den pågående pandemin.
De som inte vill eller kan vara med kan lämna en fullmakt till en granne eller till styrelsen innan mötet.


Vi hoppas på fint väder och många som deltar!


Styrelsen i Briggens samfällighetsförening

Årsstämma
Protokoll från 2020


Protokoll från årsstämman 2020 finns tillgängligt via knappen nedan.


Tack till er som deltog.

Enkät - stängd
Intresse kring elbil/laddning


Tack alla som deltagit i enkäten med inlägg ang. intresse för laddmöjligheter för elbil.
Vi nådde en svarsfrekvens på 65% och nedan kan du se hur andra svarat.

Klicka här för att se hur dina grannar har svarat


Observera att det finns inga beslut tagna. Denna enkät är för att se hur intresset ser ut.
Om du vill vara med i "elbilsgruppen" så maila gärna styrelsen@briggens.se

Briggens

samfällighetsförening


Briggens samfällighetsförening bildades 1979 och består av 84 hushåll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning, fiberkabelnät.


Trivsel

För att de boende inom föreningen ska trivas så arbetas det kontinuerligt på att få alla att trivas på bästa sätt. Lekplatserna underhålls ständigt och  2015 byttes stora lekplatsens rutschkana och lekhus och alternativ för dagens gungställning är under utredning.